Rada Artystyczna już po obradach

Przyjaciele Teatru!

Rada Festiwalu pracowała bez wytchnienia, by wyłonić uczestników XV PTFM. Poprzeczka podnosi się co roku, a zakwalifikowane grupy prezentują wysoki poziom gry aktorskiej i reżyserii.  Gratulujemy wszystkim zespołom, które przysłały zgłoszenia – niekiedy decyzje podejmowano jednomyślnie, czasem obradom towarzyszyły spory, jednak ostatecznie udało się osiągnąć konsensus. Prosimy o werble…

Rada Artystyczna XV Poznańskiego Festiwalu Teatrów „Marcinek 2015” pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Guderian-Czaplińskiej (teatrologa, wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r., po przeanalizowaniu 33 zgłoszeń, zakwalifikowała następujące zespoły teatralne:

Teatr „Szast-Prast” z Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” ze Żnina
Teatr „Ekspozycja” z MDK-u nr 2 z Poznania
Teatr „Bez (pre)Tekstu” z I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
Teatr „Elipsa” z MOK-u w Policach
Teatr „Słudzy Lorda Szambelana” ze Słupskiego Ośrodka Kultury
Teatr „Mariu-szki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach
Teatr „Cokolwiek” z MOK-u z Kędzierzyna-Koźla
Teatr „Sokół” z Wadowickiego Centrum Kultury
Teatr „Mimo Wszystko” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu
Teatr „Coś Więcej” z Ośrodka Działań Twórczych Światowid z Wrocławia
Teatr „Cyk” z Gminnego Ośrodka Kultury Sokół z Czerwonaka (spektakle „Epopeja”, „Na pełnym morzu”)
Teatr „Avantgarde” z XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (spektakl „Wieczór Trzech Króli”)
Grupa Teatralna Bzik z Domu Kultury „Klub Skolwin” ze Szczecina

PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W FESTIWALU DO 26 LUTEGO.

Już niedługo pojawią się szczegółowe informacje dla uczestników, a program Festiwalu opublikujemy 2 marca.