Pierwsze zajęcia Festiwalu

Miłośnicy Teatru!

Dziś o 9:00 XVI PFTM rozpoczęliśmy wykładami poznańskich teatrologów. Jedna z prelekcji, prowadzona przez dr hab. Jacka Wachowskiego, profesora Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, nosiła tytuł: Konwencje teatru. Między tradycją a transgresją – czyli o tym: do czego służy teatr…”. Dowiedzieliśmy się, jaką rolę pełni teatr od swojego powstania, a także jakie formy widowisk scenicznych pojawiły się w ciągu dwóch tysięcy lat.

Drugi wykład, „Nieobecny. Tadeusz Kantor”, został poprowadzony przez dr hab. Grzegorza Ziółkowskiego, profesora Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Prelegent przybliżył nam postać wybitnego polskiego artysty, którego życie i twórczość wciąż intrygują.

To dopiero początek atrakcji Festiwalu! Koniecznie śledźcie naszą stronę internetową.

Share Your Thoughts