2014

Jury główne XIV Poznańskiego Festiwalu Teatrów „Marcinek” w składzie:

 • Katarzyna Grajewska – przewodniczący
 • Mieczysław Hryniewicz
 • Krzysztof Cicheński

na posiedzeniu dn. 9 marca 2014 roku postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • nagrodę główną i statuetkę „Marcinka” grupie teatralnej “Słudzy Lorda Szambelana” z Teatru RONDO w Słupsku za spektakl “Dwór”
 • nagrodę II stopnia Teatrowi PRO ARTE z XX LO w Poznaniu za spektakl “Operetka”
 • nagrodę III stopnia grupie “Teatr… i my” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Wągrowcu za spektakl “Czarny Rodryg, czyli postrach Paryża”

Jury główne postanowiło także przyznać następujące wyróżnienia:

 • Teatrowi Nadir z I LO w Poznaniu za zespołowe, świadome współistnienie sceniczne w opowieści o ponadczasowych relacjach między jednostką, a tłumem
 • Teatrowi Maskarnia z ZSO w Łomży za precyzję i perfekcję w zespołowej animacji materią w spektaklu “Jak śmierć potężna jest miłość”
 • Teatrowi Matysarek z I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie za spontaniczność i radość w scenicznym obcowaniu z Witkacym w spektaklu ”Karaluchy i odważna księżniczka”
 • Kamilowi Makowskiemu z Teatru Kumonoque z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku za kreację roli Boga w spektaklu ”Żywoty świętych osiedlowych”
 • Mateuszowi Iwińskiemu z Kujawskiego Ośrodka Kultury w Inowrocławiu za monodram ”Mortal Kombajn”
 • Teatrowi (Nie)Nasyceni z Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Słupsku za zespołową grę aktorską w spektaklu ”Na pełnym morzu…”

Po wielu dyskusjach jury studenckie w składzie:

 • Katarzyna Formanek
 • Kaja Pisarczyk
 • Marta Paczka
 • Joanna Żygowska

postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrodę:

 • wyróżnienie za zespołowość oraz podjęcie się trudnej sztuki animacji przedmiotu, których efektem był spektakl ”Jak śmierć potężna jest miłość” dla grupy ”Maskarnia”
 • wyróżnienie za świadome operowanie tekstami kultury połączonymi z własnym doświadczeniem i przełożenie ich w sposób niedosłowny na widowisko sceniczne dla grupy „Nadir” za spektakl „Masa Breugla”
 • nagrodę za świadomą i różnorodną w formie interpretację teatralną opowieści zaczerpniętej z mitologii słowiańskiej dla grupy ”Teatr RONDO” za spektakl ”Wór”

Chciałybyśmy również zwrócić szczególną uwagę na wyrównany poziom artystyczny zaprezentowanych spektakli, umiejętność pracy w grupie, sięganie przez młodych twórców po dawne i współczesne teksty kultury, budowanie spektakli na własnych doświadczeniach i świadomą zabawę teatrem.

Katarzyna Formanek, Kaja Pisarczyk, Marta Paczka i Joanna Żygowska

[metaslider id=197]