2007

Skład jury:

  • Ewa Guderian-Czaplińska
  • Marta Kaźmierska
  • Ireneusz Domagała
  • Sergiusz Sterna-Wachowiak (przewodniczący)

KATEGORIA LICEALNA

I nagroda „Marcinek 2007”

– przedstawieniu Kandyd czyli Optymizm Woltera, w reżyserii zespołowej, w wykonaniu Teatru „NADIR” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za trafną adaptację, zespołowe aktorstwo, walory ruchowe oraz inteligencję i ironię widowiska;

II nagroda

– przedstawieniu Lekcja Eugena Ionesco, w reżyserii Grzegorza Szlangi, w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Chojnicach za nieprzeciętną organizację przestrzeni teatralnej, pomysł i czystość inscenizacji;

Dwie III nagrody

– przedstawieniu Znajomość od – do zespołowego autorstwa, w reżyserii Anny Woźniak, w wykonaniu Teatru „Bez (s)ceny” z XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za spójność przedstawienia teatru ruchu i konsekwencję inscenizacyjną, złożoną z wielu pomysłowych, zróżnicowanych etiud;

– przedstawieniu Zegary, zegarki, zegareczki zespołowego autorstwa, w reżyserii Tomasza Rozmiańca, w wykonaniu Teatru „Salonik nr 13” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu za spektakl zagrany ruchem i dźwiękiem, za pomysł i kostiumy;

Trzy wyróżnienia

– przedstawieniu Tożsamość autorstwa i w reżyserii Andrzeja Motaka, w wykonaniu Teatru „Matysarek” z 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Złotowie za kreację zbiorową, odwagę, przesłanie i wielobarwność sceniczną;

– przedstawieniu Foremka według scenariusza i w reżyserii Anny Woźniak i Kosmy Lechowicza, w wykonaniu Grupy Teatralnej „Halo, próba!” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu za pomysłowość widowiska i trafność użycia plastycznych środków wyrazu;

– przedstawieniu Kopciuszek Charlesa Perraulta, w reżyserii Idy Jatczak, w wykonaniu Teatru „Półpiękności” z Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie za siłę komicznego wyrazu, spontaniczność i za oryginalną inscenizację motywu klasycznego.

KATEGORIA GIMNAZJALNA

I nagroda „Mały Marcinek 2007”

– przedstawieniu 5 minut Lucyny Bardijewskiej, w reżyserii Agaty Marciniak, w wykonaniu Teatru „Schody” z Gimnazjum nr 61 w Poznaniu za pomysł, podjęcie ważnego problemu, brawurową i precyzyjną grę zespołową oraz energię aktorską;

II nagroda

– przedstawieniu Baśń o Rycerzu bez Konia Marty Guśniowskiej, w reżyserii Magdaleny Andrzejewskiej, w wykonaniu Teatru „Na fali” z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi za brawurę, naturalność, świeżość i odważne podjęcie trudnej konwencji;

III nagroda

– przedstawieniu Kap autorstwa i w reżyserii Dariusza Olejniczaka, w wykonaniu Teatru „Gąski” z Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży za podjęcie ważnego tematu, oszczędność środków i oryginalność.

NAGRODY AKTORSKIE

– Marcie Kurzak z Chojnickiego Studia Rapsodycznego z Chojnic za rolę Profesorki w Lekcji Eugena Ionesco, w uznaniu wybitnej kreacji aktorskiej;

– Ewie Prądzyńskiej z Grupy Teatralnej „Halo, próba!” z Poznania, w uznaniu aktorskiej wyrazistości scenicznej.

[metaslider id=190]