Nabór zgłoszeń do XIX PFTM

Teatromaniacy!

XIX Poznański Festiwal Teatrów „Marcinek” rozpoczyna nabór zgłoszeń od grup teatralnych z całej Polski! Nie możemy doczekać się propozycji sztuk teatralnych – co roku otrzymujemy wiele nagrań dopracowanych, ciekawych i wartościowych performansów.

Poniżej znajdziecie pakiet plików niezbędnych do zgłoszenia. W tym roku prosimy o zapoznanie się z modyfikacjami w trybie zgłoszeń:

  1. Zgłoszenia są możliwe zarówno drogą pocztową, jak i internetową. Przygotowaliśmy instrukcję wypełnienia obu zgłoszeń.
  2. Niezależnie od rodzaju zgłoszenia, koniecznym jest dosłanie w formie papierowej lub elektronicznej kompletu oświadczeń podpisanych przez rodziców wszystkich członków zespołu oraz przez instruktora. Oświadczenia „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku ucznia szkoły” są dostępne na stronie internetowej. Modyfikacje są związane z wprowadzeniem RODO.
  3. Zachęcamy do przysyłania zgłoszeń drogą internetową – umożliwia to szybką reakcję na zgłoszenie i ewentualne poprawki.

Pakiet plików:

Regulamin XIX PFTM

Załącznik nr 1 do Regulaminu XIX PFTM

Karta uczestnika do zgłoszeń internetowych

Karta uczestnika do zgłoszeń pocztowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku ucznia szkoły

Jeśli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zasad przyjmowania zgłoszeń, prosimy o wiadomości kierowane na adres mailowy: pftmfestiwal@gmail.com

29 października 2018 Michalina Krakowiak PFTM 2019 No Comments

Share Your Thoughts