Do pobrania

Regulamin XX PFTM

Załącznik nr 1 do Regulaminu XX PFTM

Karta uczestnika do zgłoszeń internetowych

Karta uczestnika do zgłoszeń pocztowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku ucznia szkoły